Novosti

Naučite koristiti SolidWORKS na novom ciklusu obuke u INTERA TP-u

Konstruktori, dizajneri, inovatori, studenti i hobisti imaju zajedničku karakteristiku koja se ogleda u želji za bržim, fleksibilnijim i pametnijim radom, a SolidWORKS je alat koji im omogućava upravo to.  Stjecanje vještina korištenja ovog alata, koji pokriva kompletan proces dizajna - od konstrukcije i validacije do tehničke komunikacije i upravljanja podacima, INTERA Tehnološki Park omogućava kroz svoj Centar za obuke.
Obuka SolidWORKS polaznicima pruža mogućnost upoznavanja svih prednosti ovog alata koje se ogledaju, prije svega, u jednostavnosti korištenja i, za razliku od sličnih CAD alata, intuitivnosti i „user friendly“ sučelju, ali istovremeno i respektabilnim mogućnostima u odnosu na slične alate. Podaci o više od dva milijuna korisnika najbolje pokazuju njegovu korisnost u tehničkim i dizajnerskim strukama.
Kroz 36 sati obuke polaznici će naučiti oblikovati i dotjerati sve modele dijelova, formirati sklopove s jasnim geometrijskim relacijama među dijelovima i, u konačnici, kreirati precizne 2D crteže. Naučit će koristiti alat koji ažurira dimenzije, tablice i bilješke o novim vrijednostima sa 100% točnosti, ali i pridružene sastavnice materijala. Obuka, čiji plan i program svi zainteresirani mogu pronaći ovdje, namijenjena je svima koji imaju želju ući u svijet 3D modeliranja i dizajna tj. svima koji se bave oblikovanjem, konstruiranjem ili dizajnom bilo koje vrste i koji žele svoje ideje prenijeti u 3D svijet.
Početak novog ciklusa ove obuke planiran je za utorak, 29.10.2019. godine u 17h, a svi zainteresirani se mogu prijaviti na linku do nedjelje, 27.10.2019. godine. Za sve dodatne informacije mogu se javiti na prijave@intera.ba.