Novosti

Seminar o javnim nabavkama u INTERA TP-u

Raditi u različitim organizacijama u odjelima koji se susreću s javnim nabavkama zahtijeva redovito praćenje izmjena Zakona o javnim nabavkama te usklađivanje procesa s europskim standardima. Kontinuirana edukacija osnovni je preduvjet uspješne implementacije procesa javnih nabavki. Ako se uzme u obzir da ove godine Agencija za javne nabavke pokreće i prekršajne prijave protiv onih koji krše Zakon, obuke na ovu temu dobivaju još i veći značaj!
Kako bi svojim klijentima omogućio stjecanje kvalitetnih temelja u ovom području, Centar za obuke INTERA Tehnološkog Parka organizira seminar „Javne nabavke“ koji će se održati u petak, 12.10.2018. godine u prostorijama INTERA TP-a.
Što ćete naučiti na ovom seminaru?
Predavači s višegodišnjim iskustvom u području javnih nabavki na seminaru će se osvrnuti na nekoliko osnovnih tema. Polaznicima će detaljno objasniti ciljeve izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, predstaviti reformu sustava javnih nabavki u BiH te prezentirati nova rješenja, institute i odredbe. U drugom dijelu polaznici će imati priliku učiti o korupciji i koluziji u javnim nabavkama, a kroz svoje predavanje stručnjaci će ih upoznati ne samo s poviješću, trendovima i statistici vezanima uz ove pojmove, nego i s načinima borbe protiv korupcije i koluzije te institucionalnim okvirima za sprječavanje istih. Dio seminara će biti posvećen i monitoringu postupaka javnih nabavki, odnosno zloupotrebi u ovim procesima. Učenjem na osnovu konkretnih primjera svi polaznici će umanjiti broj grešaka, a i spriječiti moguće zloupotrebe u postupcima kako bi se javni novac trošio na najodgovorniji mogući način.
Kome je seminar namijenjen?
Seminar je namijenjen svima onima koji su zaposleni u ugovornim organima, ali i onima koji se svrstavaju u ponuđače.  Učenjem iz konkretnih primjera i modula znatno se utječe na smanjenje broja grešaka i sprečavanje zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. Iskusni predavači koji svoje znanje temelje na dugogodišnjem iskustvu, upravo u sektoru javnih nabavki, polaznicima će prenijeti svoja znanja pružajući im uvid u najvažnije aspekte ovog procesa.
Tko su treneri?
Jednodnevni seminar svojim će znanjem upotpuniti tri predavača:
  • Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke, diplomirani ekonomist s višegodišnjim iskustvom u području menadžmenta u renomiranim javnim i privatnim poduzećima.
  • Josip Jakovac, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, diplomirani pravnik, trener trenera javnih nabavki ToT projekta Europske komisije te trener javnih nabavki Agencije za javne nabavke.Od listopada 2017. godine je predsjedavajući stručnog tijela (radne grupe) Vijeća ministara BiH za izradu ZIDZJN koji bi trebao reformirati sustav javnih nabavki u BiH.
  • Dario Kihli, šef grupe za informacijske tehnologije u Agenciji za javne nabavke, diplomirani elektroinženjer s dugogodišnjim iskustvom predavača na seminarima i radionicama na temu elektronskih javnih nabavki.
Kotizacija
Kotizacija po sudioniku iznosi 250,00 KM + PDV. U cijenu je uključeno:
  • Stručna predavanja predavača,
  • Materijali koji pokrivaju trening,
  • Popis sudionika treninga s podacima za daljnje kontakte,
  • Certifikat,
  • Ručak, kava i piće za vrijeme pauze.
Kako se prijaviti?
Broj sudionika je ograničen, a svi zainteresirani se mogu prijaviti na linku.
Sve dodatne informacije moguće je dobiti slanjem upita na prijave@intera.ba.