Projekti

Code On Meetup: Node.js

Puni naziv projekta: Code On Meetup: Node.js
Status projekta: Završen projekt
Opis projekta: Code On Meetup: Node.js jednodnevni je događaj koji je INTERA TP organizirao u Code Hub-u Mostar s ciljem jačanja kapaciteta mladih u području programiranja, pogotovo korištenja platforme Node.js. S obzirom na sve veću popularnost platforme Node.js, koja omogućava korištenje jedinstvenog jezika između front-end i back-end-a te je idealna za razvoj real-time web aplikacija, listopadsko izdanje meetupa bilo je posvećeno ovoj temi. IT sektor jedan je od temelja razvoja bh. gospodarstva u cjelini i jasno je vidljiva potreba praćenja globalnih trendova. Lokalna IT poduzeća imaju izraženu potrebu za educiranim mladim ljudima kojih nerijetko manjka na tržištu rada. Ovim događajem se obilježio Europski tjedan programiranja u Code Hub-u Mostar. Na organizaciji događaja INTERA TP je surađivao s poduzećem NSoft.
Donator: Meet and Code