Projekti

Code On Meetup: Node.js

Puni naziv projekta: Code On Meetup: Node.js
Status projekta: Projekt u implementaciji
Opis projekta: Code On Meetup: Node.js jednodnevni je događaj koji INTERA TP organizira u Code Hub-u Mostar s ciljem jačanja kapaciteta mladih u području programiranja, pogotovo korištenja platforme Node.js. S obzirom na sve veću popularnost platforme Node.js, koja omogućava korištenje jedinstvenog jezika između front-end i back-end-a te je idealna za razvoj real-time web aplikacija, listopadsko izdanje meetupa bit će posvećeno ovoj temi. IT sektor jedan je od temelja razvoja bh. gospodarstva u cjelini i jasno je vidljiva potreba praćenja globalnih trendova. Lokalna IT poduzeća imaju izraženu potrebu za educiranim mladim ljudima kojih nerijetko manjka na tržištu rada. Ovim događajem će se obilježiti Europski tjedan programiranja u Code Hub-u Mostar.
Donator: Meet and Code