Projekti

Digital Cities

Puni naziv projekta: Digital Cities
Status: Završen projekt
Opis projekta: Projekt Digital Cities, koji je implementirao British Council u suradnji s organizacijama Nova iskra i Creative England, povezao je gradove, hubove, i digitalna mala i srednja poduzeća u području kreativne industrije i primjene tehnologije u edukacije. Program je okupio predstavnike gradskih vlasti, startupe, digitalne i kreativne hubove, mala i srednja poduzeća koja rade u području gradske uprave, digitalnih inovacija, kreativnih industrija i digitalnog obrazovanja. Program je pružio izravne mogućnosti umrežavanja, jačanje kapaciteta, razmjenu znanja te izravnu suradnju, razvoj projekata i razmjene mogućnosti.
Donator: Vlada Ujedinjenog Kraljevstva