Projekti

Fab Lab

Puni naziv projekta: INTERA Fab Lab Mostar
Status projekta: Završen projekt
Opis projekta: Cilj projekta je bio potaknuti dugoročni ekonomski razvoj konkurentnog gospodarstva, razine inovativnog poduzetništva i kreativne tehničke kulture „Napravi Sam“ među mladima i građanima općenito. Kroz projekt se željelo stvoriti poticajan ambijent za rad na razvoju inovativnih proizvoda i usluga u skladu sa potrebama društva, poduzeća i globalnim tržišnim prilikama, podići razinu znanja o tehnologijama digitalne fabrikacije kod građana, posebno mladih ljudi, potaknuti natjecateljski duh u razvoju inovativnih ideja koji rješavaju probleme lokalne zajednice i privrede, a pri tome imaju komercijalni potencijal te doprinijeti većoj vidljivosti inovacija i kreativnosti domaćih mladih poduzetnika/inovatora, ali i globalnih mogućnosti i trendova u smislu inovativnog poduzetništva.
Donator: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine