Projekti

FMRPO: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Puni naziv projekta: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture
Status projekta: Projekt u implementaciji
Opis projekta: Generalni cilj projekta je doprinijeti unaprijeđenju institucijske poduzetničke infrastrukture u FBiH kroz jačanje kapaciteta lokalnih IT poduzeća umreženih u klaster i unaprijeđenje prostornih kapaciteta namijenjenih podršci startupima. Projekt će rezultirati ojačanim kapacitetima IT poduzeća članica IT klastera Mostar Software City te ojačani prostornim kapacitetima coworking prostora u Mostaru.
Donator: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta