Projekti

HUBculture

Puni naziv projekta: HUBculture
Status projekta: Završen projekt
Opis projekta: Generalni cilj projekta bio je doprinijeti afirmaciji kulture na području HNK kroz organizaciju inovativne kulturne manifestacije međunarodnog karaktera od značaja za HNK. Projektom se unaprijedila ponuda inovativnih kulturnih sadržaja u HNK, približila iskustva lokalnih i inozemnih umjetnika i njihov rad široj publici u BiH te povećala uključenost internacionalnih glumaca na kulturnim događajima u HNK.
Donator: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNK/Ž