Projekti

INOVO

Puni naziv projekta: Institucionalni razvoj kapaciteta tri inovacijska centra u BiH
Status: Završen projekt
Opis projekta: Glavni cilj ovog projekta je bio poboljšati konkurentnost i produktivnost znanstvenog društva i ekonomskog utjecaja BiH kako bi aktivnije sudjelovala u području europskog istraživanja i bila više uključena u međunarodnu znanstvenu suradnju kroz FP7, COST i EUREKA programe.
Očekivani rezultati:
  • Potpuna funkcionalnost tri centra za inovaciju u skladu s odobrenim strateškim poslovnim planovima i studije za daljnji razvoj i jačanje istih, te ponuda ključnih usluga na regionalnoj ili tematskoj osnovi. Osnivanje najmanje tri „partnera za inovaciju“, na regionalnoj ili tematskoj osnovi, u smislu Triple Helix partnerstva između javnih ustanova za više obrazovanje, istraživačkih ustanova i poslovnog sektora;
  • Priznatost svakog centra od strane relevantnih dionika kao institucija koja primjenjuje najbolje prakse istraživanja i inovacije u BiH;
  • Poticanje razvoja inovacijskog poduzetništva;
  • Osnivanje održivijih kanala za suradnju između europskog i BiH poslovnog sektora na području prijenosa tehnologije i konkretnih poduzetničkih inicijativa;
  • Povećanje mreža potpore za inovaciju kroz jačanje okvira za podršku razvoja inovativnih poduzetnika i akademskih istraživača (start-up i spin-off), naročito kroz promociju najbolje apliciranih praksa;
  • Povećanje operacijskih sposobnosti centara za inovaciju u smislu vještine pružanja višeslojnih poslovnih uslugu koje bi služile kontinuiranom poboljšanju (transfera tehnologije) i stvaranju dodane vrijednost (valorizacija rezultata istraživanja);
  • Povećanje operacijskih sposobnosti centara za inovaciju kroz uvođenje novih sredstava za zaštitu intelektualnog vlasništva kao mehanizma za poticanje razvoja (ustanovljeni uvjeti za lansiranje javnih kampanja s ciljem povećanja svijesti o prednostima primijenjenih rješenja– PatLib);
  • Razvijene mjere za promociju žena u znanosti
Donator: Europska Unija