Projekti

INTERA TP – Inovacijski centar Mostar

Puni naziv projekta: INTERA TP – Inovacijski centar Mostar
Status: Završen projekt
Opis projekta: Cilj ovog projekta je bio spostaviti kombiniranu ustanovu za razvoj poduzetništva – centar za inovaciju s elementima tehnološkog parka u gradu Mostaru (Hercegovina), usmjeren na industriju procesiranja metala, ICT i obnovljivu energiju/energetsku učinkovitost. Projekt se provodio u suradnji sa Athene Prosjektledelse, kao vodećim partnerom, i INTERA TP kao lokalnim partnerom.
Glavne aktivnosti: 
  • Prijenos znanja i vještina o poslovnoj inkubaciji i priprema za puno članstvo EBN-a (prijenos procedura za poslovnu inkubaciju, uspostavljanje unutarnjih konzultantskih usluga za članove inkubatora, uvod instrumenata za financijsku pomoć, financijske i administrativne procedure za dnevne operacije, treniranje osoblja/izleti)
  • Osnivanje usluga za internacionalizaciju poduzeća (stvaranje skupa agenata za internacionalizaciju poduzeća, porast kvalitete članova/MSP-ova i njihovih proizvoda i usluga, poboljšanje vidljivosti članova, sredstva i aktivnosti za matchmaking)
  • Druge usluge potpore (IT konzultacije, poticanje ženskog poduzetništva te poduzetništva mladih, razvoj i izvršenje strategija komunikacije i PR-a)
Donator: Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške