Projekti

International Exchange Program

Puni naziv projekta: International Exchange Program
Status: Završen projekt
Opis projekta: U suradnji s Dayton Regional STEM School realiziran je program razmjene studenata Mostara i Daytona s ciljem jačanja suradnje dviju država i povezivanja mladih. Pet studenata oba mostarska sveučilišta pohađali su program Entrepreneurs Academy u Daytonu, a pet učenika DRSS-a sudjelovali su u obukama tijekom kojih su stekli osnovne vještine o 3D printanju i robotici te o upravljanju CNC strojevima i dronovima, a potom su radili za lokalna poduzeća na konkretnim projektima u skladu s njihovim interesima.
Glavne aktivnosti:
  • Organizacija odlaska mostarskih studenata u SAD
  • Organizacija programa obuka i praksi za ametičke učenike
Sponzor: Telemach BiH d.o.o.