Projekti

Poboljšanje u obradi metala u tehnološkom obrazovanju

Puni naziv projekta: Poboljšanje u obradi metala u tehnološkom obrazovanju
Status projekta: Završen projekt
Opis projekta: Cilj projekta je bio poboljšati obrazovanje odraslih u sektoru prerade metala, jednom od sektora s najvećim potencijalom za rast izvoza i zapošljavanja u Hercegovini. Projekt je predvidio intervenciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kroz razvoj i poboljšanje nastavnih planova i programa za potrebne vještine, podizanje kvalitete procesa pripravništva i poboljšanje preduvjeta za buduću implementaciju dualnog obrazovnog sustava. Poseban naglasak je stavljen na uspostavu procesa pred-pripravništva kroz uspostavu samoodržive proizvodnje niskog volumena (CNC obrada) koja će prenijeti učenicima škole VET početne praktične vještine koje nedostaju u redovnom školskom obrazovanju. U konačnici, cilj projekta je bio stvaranje relevantnog i ažuriranog izvora informacija o mogućnostima zapošljavanja i pripravništva u poduzećima.
Donator: SDC