Projekti

RMPPI

Puni naziv projekta: Sustainable cross-border Renewable Micro Power Plant initiative
Status: Projekt u implementaciji
Opis projekta: Opći cilj projekta RMPPI je jačanje i mobiliziranje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta u programskom području u rješavanju ključnih pitanja obnovljivih izvora energije, čime se doprinosi korištenju obnovljivih izvora energije putem pametne sigurne, konkurentne i održive prekogranične inicijative za mikroelektrane. Iskorištavanje obnovljivih izvora energije jedan je od glavnih alata za održivi razvoj energije i smanjenje klimatskih promjena. Na ovom projektu INTERA TP surađuje s Društvom za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba i Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu koje je ujedno i nositelj projekta.
Donator: Europska Unija