Projekti

Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Puni naziv projekta: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture
Status projekta: Završen projekt
Opis projekta: Projekt je imao za cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i usluga za potporu inovacijama i aktivnostima klastera te poboljšanje startup okruženja i proširenju aktivnosti poslovnog inkubatora u području Hercegovine, stvoriti preduvjete ICT tvrtkama za izvoz putem specijaliziranih edukacija, stvoriti preduvjete za dodatno poboljšanje aktivnosti klastera izradom startegije razvoja za ICT klaster te unaprijediti kapacitete mladih stručnjaka u IT sektoru, putem mentorskog programa i coworking prostora. 
Donator: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta