24. January 2023.

Web3 i blockchain u BiH: Prijavite svoja istraživanja i radove za izlaganje na naučno/znanstvenoj konferenciji u INTERA TP-u

Neupitno je da tehnologija napreduje iz dana u dan, a tehnološke inovacije dovode do izmjena u poimanju svijeta kakav je do sada postojao. Suvremene tehnologije danas se primjenjuju u gotovo svim segmentima života, a noviteti kreirani kroz primjenu različitih
15. December 2022.

Web3 i blockchain u fokusu nove naučno/znanstvene konferencije u INTERA Tehnološkom Parku 

[…]