PUNI NAZIV PROJEKTA

Unaprjeđenje kapaciteta FabLab-a Mostar


VODEĆI PARTNER

Projekt u implementaciji


OSTALI PARTNERI

Lorem ispum dolor est irat asas


PERIOD IMPLEMENTACIJE

Lorem ispum dolor est irat asas

DONATOR

01.01.2018. - 15.12.2020.


PROGRAM

616.169,00 EUR


PRIORITETNA OS

523.743,65 EUR


LOKACIJA

Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskog području

UKUPNI BUDŽET

Ministarstvo civilnih poslova

UKUPNI GRANT

GIZ, ILO i UNDP

INTERA BUDŽET

Drvni klaster Hercegovina kao vodeći partner, u suradnji sa INTERA Tehnološkim Parkom iz Mostara, Gospodarskom komorom FBiH i poduzećem Hera d.o.o. Mostar.

INTERA GRANT

Ivan Ivanović, Ana Savić, Marko Pejić, Sonja Pahulj 

Opis projekta


Generalni cilj projekta jest doprinijeti promociji inovatorstva i tehničke kulture u BiH te primjeni inovacija u gospodarstvu. FabLab (Fabrication Laboratory) naziv je za radionice za digitalnu proizvodnju, odnosno fabrikaciju, a dio je globalne mreže lokalnih radionica, koje omogućavaju inovacije osobnim pristupom alatima za digitalnu proizvodnju.Prva radionica ovog tipa napravljena je na Massachusetts Institute of Technology u SAD, a zatim se proširila širom svijeta, s naglaskom na povezivanje sa privatnim sektorom, visokoškolskim i znanstvenim institucijama, industrijom i startapima. FabLab je dostupan kao društveni resurs, nudeći otvoreni pristup za pojedince i poduzeća.

Specifični ciljevi projekta su: unaprijediti kapacitete FabLab-a Mostar i podići svijest javnosti o mogućnostima korištenja usluga FabLab-a Mostar.