Aplikacija za prijavu vršnjačkog nasilja nagrađena mobilnim uređajima iPhone 8