Bosanskohercegovačke knjižnice zahvaljujući INTERA TP-u koračaju putem digitalizacije