Budući i sadašnji poduzetnici, INTERA TP priprema brojna iznenađenja za vas