Delegacija USAID-a posjetila INTERA Tehnološki Park