Dodjela certifikata polaznicima osmog ciklusa obuke CNC operater