Dodjeljene diplome polaznicima trećeg ciklusa programa Moja praksa