Hercegovački uzgajivači smilja u INTERA TP-u educirani o korištenju CityOS Gro uređaja