INOVACIJE U ZELENOJ INDUSTRIJI PREDSTAVLJENE JAVNOSTI U INTERA TEHNOLOŠKOM PARKU