Inspirativna predavanja u INTERA TP-u motivirala mlade na ulazak u svijet poduzetništva