Inspirativne priče, interaktivne panel diskusije i umrežavanja u fokusu konferencije CONNECTO 2021