Intenzivna obuka za rad i projektiranje na fiber optičkim mrežama u INTERA Tehnološkom Parku