INTERA TEHNOLOŠKI PARK DOBITNIK PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU JI EUROPE