INTERA TP najavljuje novi ciklus obuke za CNC operatera