INTERA TP organizira besplatno edukativno predavanje o zaštiti i značaju intelektualnog vlasništva