INTERA TP podržao organizaciju Business Skills Academy