INTERA TP ponovno pruža mladima priliku za prvo radno iskustvo