Internacionalizacija, okidač ka razvoju gospodarstva u BiH