Jačanje drvnog sektora u fokusu jednog od projekata INTERA Tehnološkog Parka