Kick-off sastankom i konferencijom u Banja Luci započela implementacija projekta VIRAL