Mladi grada Mostara razvili inovativna rješenja za hercegovačka poduzeća