MODAMOkreARTiva 2017: Nastavljamo dalje s upoznavanjem naših kreARTivaca