MODAMOkreARTiva 2017: Upoznajte prvih 15 kreARTivaca koji će izlagati na festivalu!