Na finalnoj konferenciji u Nikšiću predstavljeni rezultati projekta 2CODE