NAJAVA radionice – Kako do dijela kolača od 80 milijardi € u programu HORIZON 2020