NAJAVA SEMINARA: „Upravljanje i naplata potraživanja“