Novi ciklus obuke u INTERA TP: Naučite rukovati CNC strojevima i postanite traženi na tržištu rada