Održana radionica „Priprema projektnih prijedoga prema metodologiji EU“