Održane obuke za domaće knjižničare u okviru projekta INTERA TP-a