Ostalo je još šest dana za prijavu na treći hackathon „Zajedno postižemo više“