Poduzeća iz drvno-prerađivačkog sektora dobivaju priliku za optimizaciju proizvodnje i logistike te procjenu potreba za digitalizacijom