POZIV PODUZEĆIMA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU „MOJA PRAKSA“