POZIV: Prilika za žene u tehnologijama – INTERA TP kao Nacionalna kontakt točka EU centra za žene i tehnologije