Predstavnica INTERA TP-a stekla nezaboravno iskustvo u SAD-u