Predstavnici INTERA TP-a otvorili manifestaciju obrane marketing planova master studija