Prezentacije odličnih ideja za lokalno i globalno tržište obilježile Startup Akademiju INTERA TP-a